Equips

El nostre equip per la lliga nacional de clubs esta format per: Joan Valls, Manel Souto, Sergio Llamas i Agustí Cubero.

La lliga comença la primera jornada el 17 d'abril al gran prix de Madrid

Forums: