L’objectiu d’aquesta modificació urbanística és que el Club de Tir amb Arc pugui millorar les seves instal·lacions amb una nova construcció que resguardi de la pluja i el vent els arquers. L’acord va tenir al darrer Ple el vot favorable de Bloc Olesà, PSC, CiU i Movem Olesa; el vot contrari d’ERC i l’abstenció del PP.

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat provisionalment una modificació puntual del Pla General referent a la delimitació de la zona esportiva municipal i el camp de tir amb arc. L’objectiu d’aquesta modificació urbanística és que el Club de Tir amb Arc pugui millorar les seves instal·lacions amb una nova construcció que resguardi de la pluja i el vent els arquers. L’acord va tenir al darrer Ple el vot favorable de Bloc Olesà, PSC, CiU i Movem Olesa; el vot contrari d’ERC i l’abstenció del PP.

El regidor d’Obres i Edificació, Miquel Riera, va destacar al darrer Ple que sobretot aquesta modificació pretén solucionar un problema urbanístic que afecta un club tan consolidat com el de Tir amb Arc, que desenvolupa la seva activitat en uns terrenys que en el seu dia no estaven qualificats correctament a nivell urbanístic. I és que, per Riera, amb la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) es regularitzarà una realitat “preexistent”. 

La majoria de grups de l’oposició va estar d’acord amb la modificació puntual del Pla General. Des de CiU, el regidor Domènec Paloma va destacar, però, que el procés per regularitzar els terrenys havia estat massa llarg. I, tot i estar d’acord amb el fons de la proposta, des d’ERC van expressar els seus dubtes que la modificació puntual del Pla General es pogués tirar endavant amb garanties, tenint en compte que el Secretari Municipal havia emès un informe negatiu. El regidor Martí Fortuny, de fet, va qualificar “d’agosarat” aprovar la modificació al Ple amb aquest informe negatiu, ja que podria fer que la Generalitat tirés enrere el procés i això fes endarrerir encara més una mesura que fa temps que espera el Club de Tir amb Arc.

Des de l’Equip de Govern, el regidor Miquel Riera va assegurar, però, que s’havien pres com a referència altres modificacions de plans generals que havien tingut el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, i per tant, i arran converses amb la pròpia comissió d’Urbanisme, l’Equip de Govern considera que no hi haurà problema per a què doni el seu vistiplau. El regidor d’Esports, Jordi Martínez, va afegir que la modificació del Pla General es feia per afavorir una entitat “que porta el nom d’Olesa amb orgull per tot Espanya” i que cal aprofitar el fet que des de la Comissió d’Urbanisme hi haguessin “ulls favorables” al projecte.

Finalment, la modificació puntual del Pla General referent a la delimitació de la zona esportiva municipal i el camp de tir amb arc es va aprovar al darrer Ple amb el vot favorable de Bloc Olesà, PSC, CiU i Movem Olesa; el vot contrari d’ERC i l’abstenció del PP.