JUNTA DIRECTIVA

Càrrec Nom i cognoms e-mail
Presidenta  Lourdes Barba Segura presidenciatirarcolesa@gmail.com
Secretaria  Hèctor García Dorado clubtirarcolesa@gmail.com
Tresorera  Jose Luís Pastor García tesoreriatirarcolesa@gmail.com
Vocals  

 

Basili García Mercè

 

Miquel Egea Munté

 

ORGANIGRAMA i RESPONSABILITATS

/ Assemblees /

/ Tots els presidents del TAO /