Circular i Reglament:

 

5a TIRADA MIXTA PER PARELLES – 2×50

Olesa, 11 de Juny de 2017


El dia 11 de Juny de 2017 se celebrarà la 5a Tirada Mixta per Parelles  d’Aire Lliure

O Envieu l’ inscripció per correu electrònic

(adjuntant la còpia del pagament per transferència) a:

taolesa@arcolesa.org Tel. 93 778 51 32

 

 La Caixa IBAN: ES15/2100/0934/9402/0003/8564/

PREU D’ INSCRIPCIÓ:   15 €