MIGUEL CRESPO PRIETO

Data neìxement 23-11-1974

Lloc nèixement:

MILLORS MARQUERS: Terrassa 10/7/2011Novell 508 punts 207/301 Ciutat de

10/06/2012 Round 900. Total 792 punts

 

TÍTOLS: 2012: Campió Roung 900 categoria 700.