Equip JUNIOR masculí RECORBAT                  Arc COMPOST

  1. Marc Altarriba Taravilla                                   1. Guillem Figueras Bartés
  2. Dicson Diaz Lugo