Sol·licitud renovació Llicencia 2011                  
Per la tramitació de renovació de la Llicència federativa, necessitem que ompliu aquest formulari:

Sol·licitud renovació Llicencia 2011                  
Per la tramitació de renovació de la Llicència federativa, necessitem que ompliu aquest formulari:

  Dades personals
    Nom i cognoms
    Número llicencia:    
    Any sol·licitut llicencia:   
    Llicencia nova         Llicencia  renovació

Llicencia d'arquer homologada REFETA-FCTA     
Llicencia d'arquer no homologada FCTA     
Llicencia Jutge       Llicencia Monitor     
No desitjo cap Llicencia     
Categoria Llicencia no homologada
(no valida per competir)

 PREUS TEMP 2011

Llicencia homologada:                                                                                                                                       Manors 14 anys        8,80     14,45
14 a 18 anys           22,70     39,20
Discapacitats           22,70     39,20
Majors  18 anys      42,90     59,40
Jutge                      37,70
Monitor                   37,70