Andre, filla de Natalia i Laurent, els nostres amics de Francia