CURSET PER A L’OBTENCIÓ DE LA LLICENCIA D’INSTRUCTOR ANIMADORDE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TIR AMB ARC

El Club Tir Arc Olesa organitza un curset per a l'obtenció de la llicència d'instructor animador de la Federació Catalana de Tir Amb Arc a càrrec de Francesc Altarriba, President del comitè de Tecnificació de base.

DATA I LLOC:
Dissabte, 14 maig de 2011 (de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 19:00h.                                                             En lesinstal.lacionsdel ClubTirArcOlesa

L’OBJECTIU D’AQUEST CURSET:

Preparar a persones que pretenen realitzar activitats de grup relacionades amb el Tir Amb Arc (campus d'estiu, activitats d’esbarjo i qualsevol altre tipus d'entreteniment), perquè sàpiguen desenvolupar-les en un entorn segur.

TEMARI:

El curs tindrà una durada total de 8 hores, repartides en 5 hores teòriques i 3
pràctiques

–       El tir amb arc. Història, projecció com a esport.  (1/2 hora)

–       Seguretat de l’alumne i seguretat en instal·lacions (1 hora)

–       Condició física bàsica. Prevenció de lesions

Tractament de discapacitats. (1 hora)

–       Planificació d'activitats. (2 hores)

–       Material, accessoris, posada a punt i reparacions més freqüents (1 hora)

–       Tècnica bàsica. El gest del tir amb arc. (2 horas)

–       L'ordre de tir. Distancies de seguretat (1/2 hora)

REQUISITS PER PARTICIPAR EN EL CURSET:

–       Tenir 16 anys complerts

–       No cal tenir la llicència d'arquer.

REQUISITS PER A OBTENIR LA LLICENCIA  DE INSTRUCTOR ANIMADOR:

–       Haver aprovat el curset d'instructor animador i posseir el diploma que ho acredita.

–       Sol·licitar la llicencia d'istructor a la Federació Catalana de Tir Amb Arc.

 

INSCRIPCIONS:

La inscripció s'ha de fer abans del dia 12 de Maig.

Per correu electrònic indicant el nom i cognoms, el DNI i la data de naixement i adjuntant còpia de la transferència de 20 € feta al compte:TIR ARC OLESA 2100 0934 94 0200038564