Honorable Senyor JOAN PALAU i FRANCÀS (Creu de Sant Jordi)

Fundador i President d’Honor de la Federació Catalana d’Esports de persones amb Discapacitat Física Pioner de l’Esport per a Discapacitats a casa nostra

Dema, 28 d’Abril tindrà lloc el seu sepeli a les 12 hores al Tanatori de Les Corts

La FCEDF i TIR ARC OLESA ho notifica a tots els esportistes discapacitats i clubs hereus de la seva obra i que formen part del seu ric llegat.  link FCEDF